Quyết định 43/2007/QĐ-UBND

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hàng rào cụm công nghiệp Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2007/QĐ-UBND kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hàng rào cụm công nghiệp Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH ĐẦU TƯ BỔ SUNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BÊN TRONG HÀNG RÀO CỤM CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 640/TTr-KHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với nội dung cụ thể sau:

1. Chi phí chuẩn bị đầu tư (Đền bù, giải phóng mặt bằng; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; rà phá bom mìn).

2. Công trình xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, đạt tiêu chuẩn loại B, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945-2005 nước thải công nghiệp.

3. Hệ thống cổng, tường rào bao quanh cụm công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; TT Tin học VP;
- Lưu VT – CN, TH.
(bsVonCumCN-NQ14)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực18/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2007/QĐ-UBND kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hàng rào cụm công nghiệp Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2007/QĐ-UBND kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hàng rào cụm công nghiệp Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực18/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2007/QĐ-UBND kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hàng rào cụm công nghiệp Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2007/QĐ-UBND kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hàng rào cụm công nghiệp Đắk Lắk