Quyết định 437/2006/QĐ-UBND

Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí đã được thay thế bởi Quyết định 1083/2007/QĐ-UBND chế độ chi công tác phí, tổ chức hội nghị và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 437/2006/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CHI CÔNG TÁC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong lập trong cả nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 598/TT-STC ngày 24/7/2006 về việc điều chỉnh bổ sung chế độ chi công tác phí đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh tăng mức chi tiền thuê phòng nghỉ quy định tại điểm 2.3 Mục 2 phần I ban hành kèm theo Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành mức chi công tác phí và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế nhưng tối đa không quá các mức như sau: Mức 120.000 đồng/ngày/người, trong trường hợp nghỉ tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Mức 90.000 đồng/ngày/người, trong trường hợp nghỉ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại và nghỉ tại thành phố Yên Bái; Mức 75.000 đồng/ngày/người, trong trường hợp nghỉ tại các huyện, thị xã trong tỉnh Yên Bái.

Trường hợp người đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn công tác có lẻ người khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ đối với người đi công tác một mình hoặc người lẻ trong đoàn tối đa không quá các mức sau: Mức 240.000 đồng/ngày/người trong trường hợp nghỉ tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Mức 180.000 đồng/ngày/người trong trường hợp nghỉ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại và nghỉ tại thành phố Yên Bái; Mức 150.000 đồng/ngày/người, trong trường hợp nghỉ tại các huyện, thị xã trong tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Điều chỉnh mức chi thanh toán khoán tiền công tác phí đối với cán bộ xã, áp dụng cho trường hợp cán bộ được cử đi công tác thường xuyên trong huyện trên 10 ngày/tháng quy định tại điểm 2.4 Mục 2 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, từ mức khoán tối đa không quá 35.000 đồng/ngày/người, sang mức mức khoán tối đa không quá 35.000 đồng/tháng/người.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các mức chi công tác phí và chế độ chi tiêu hội nghị khác vẫn được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các quy định hiện hành.

2. Đối với các các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, thì được thực hiện chế độ tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 437/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu437/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2006
Ngày hiệu lực23/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 437/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu437/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Xuân Lộc
       Ngày ban hành13/11/2006
       Ngày hiệu lực23/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 437/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ chi công tác phí