Quyết định 44/2008/QĐ-UBND

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ đã được thay thế bởi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu xe ô tô tính lệ phí trước bạ và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU DÙNG LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ TRUY THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế Giá trị giá tăng (GTGT) ngày 10 tháng 5 năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT ngày 17 tháng 6 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế GTGT ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ngày 17 tháng 6 năm 2003 và Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy; Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà tại Tờ trình số 1751/LN/STC-CT ngày 08 tháng 7 năm 2008
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá tối thiểu xe ô tô vào Phụ lục I kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một số loại xe ô tô như sau:

Số TT

Số loại

Loại xe

Giá trước khi điều chỉnh (VND)

Giá xe mới (VND)

1

Ford Ranger 2AW 8F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x4 Diesel XLT, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

501.426.000

544.222.000

2

Ford Ranger 2AW 8F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x4 Diesel XL, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

 

485.251.000

3

Ford Ranger 2AW 1F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x2 Diesel XL, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

 

431.334.000

4

Ford Ranger 2AW 8F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x4 Diesel XLT, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II, trang bị cao cấp du lịch

533.466.000

574.550.000

5

Ford Ranger 2AW 8F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x4 Diesel XLT, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II, trang bị cao cấp thể thao

522.252.000

566.126.000

6

Ford Ranger 2AW 8F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x4 Diesel XL, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II, trang bị nắp che thùng sau

 

510.524.000

7

Ford Ranger 2AW 1F2-2

Ô tô tải PICK UP chở hàng cabin kép, loại 4x2 Diesel XL, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II, trang bị nắp che thùng sau

 

448.183.000

8

Ford FOCUS DB3 QQDD MT

Ô tô con, động cơ xăng 1.8L, hộp số sàn, 4 cửa, 5 chỗ ngồi, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

479.775.000

507.154.000

9

Ford FOCUS DA3 AODB AT

Ô tô con, động cơ xăng 2.0L, hộp số tự động, 5 cửa, 5 chỗ ngồi, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

606.337.600

642.789.000

10

Ford ESCAPE EV24

Ô tô con, động cơ xăng 2.3L, hộp số tự động, 5 chỗ ngồi, 4x4, XLT, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

641.592.000

689.124.000

11

Ford ESCAPE EV65

Ô tô con, động cơ xăng 2.3L, hộp số tự động, 5 chỗ ngồi, 4x2, XLS, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

557.272.000

621.728.000

12

Ford TRANSIT FCC6 PHFA

Ô tô khách, 16 chỗ ngồi, Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

 

620.043.000

13

Ford TRANSIT FCC6 GZFA

Ô tô khách, 16 chỗ ngồi, Petrol, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

 

609.933.000

14

Ford TRANSIT FCA6 PHFA

Ô tô con, 9 chỗ ngồi, Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

 

640.262.000

15

Ford TRANSIT FAC6 PHFA

Ô tô tải VAN, 3 chỗ ngồi, Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn khí thải Euro II

 

438.074.000

Tỷ giá ngày 02/7/2008 của Ngân hàng Ngoại thương: 1 USD = 16.849 đồng VN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế; Chi cục trưởng Chi cục thuế các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
     Người kýNguyễn Thị Thu Hằng
     Ngày ban hành15/07/2008
     Ngày hiệu lực25/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2011
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ