Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về uỷ quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND uỷ quyền cấp gia hạn GP quản lý chất thải Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2009/QĐ-UBND uỷ quyền cấp gia hạn GP quản lý chất thải Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỐI VỚI CHỦ VẬN CHUYỂN VÀ CHỦ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 660/TNMT-MT ngày 18 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2009/QĐ-UBND uỷ quyền cấp gia hạn GP quản lý chất thải Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/2009/QĐ-UBND uỷ quyền cấp gia hạn GP quản lý chất thải Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành10/04/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2009/QĐ-UBND uỷ quyền cấp gia hạn GP quản lý chất thải Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2009/QĐ-UBND uỷ quyền cấp gia hạn GP quản lý chất thải Nghệ An