Quyết định 442/2003/QĐ-UB

Quyết định 442/2003/QĐ-UB ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản do tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 442/2003/QĐ-UB Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 2301/QĐ-UBND 2007 bãi bỏ văn bản đầu tư xây dựng công trình Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 442/2003/QĐ-UB Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/2003/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 24 tháng 02 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tập “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 35/CV-SXD ngày 17 tháng 02 năm 2003 về việc đề nghị ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản là căn cứ lập, thẩm định và quản lý chi phí xây dựng khi thực hiện công tác sửa chữa công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Khi có biến động về giá, chế độ tiền lương, giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính Vật giá phối hợp cùng các ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản điều chỉnh. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở (ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thị xã, Giám đốc các Ban quản lý dự án chuyên ngành và Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01-3-2003./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 442/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu442/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2003
Ngày hiệu lực01/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 442/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 442/2003/QĐ-UB Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 442/2003/QĐ-UB Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu442/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Tấn Khổng
        Ngày ban hành24/02/2003
        Ngày hiệu lực01/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 442/2003/QĐ-UB Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 442/2003/QĐ-UB Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Bến Tre