Quyết định 4445/QĐ-UBND

Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn - tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ đã được thay thế bởi Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-UB ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 465/TMDL ngày 05 tháng 9 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 363/TTr-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn

Điều 2. Ban Quản lý Khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; có chức năng tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tính mạng cho khách du lịch (kể cả khách nước ngoài) và nhân dân trong tỉnh tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

Ban Quản lý chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc đặt tại cơ quan Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Điều 3. Ban Quản lý hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng ban Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4445/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4445/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4445/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4445/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ