Quyết định 45/2013/QĐ-UBND

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 48/2012/QĐ-UBND về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND hỗ trợ dịch vụ y tế người thuộc diện tái định cư Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2013/QĐ-UBND hỗ trợ dịch vụ y tế người thuộc diện tái định cư Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/8/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC DIỆN TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐCP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-cp ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyên đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2546/TTr-KHTC ngày 18/7/2013,đề nghị của Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai tại Tờ trình số 2327/TTr-CT ngày 15/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điểm c, Khoản 1, điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

c) Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mệnh giá thẻ BHYT bằng 3% mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý..

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố biên Hòa và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực05/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2013/QĐ-UBND hỗ trợ dịch vụ y tế người thuộc diện tái định cư Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2013/QĐ-UBND hỗ trợ dịch vụ y tế người thuộc diện tái định cư Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Minh Phúc
       Ngày ban hành26/07/2013
       Ngày hiệu lực05/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 45/2013/QĐ-UBND hỗ trợ dịch vụ y tế người thuộc diện tái định cư Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2013/QĐ-UBND hỗ trợ dịch vụ y tế người thuộc diện tái định cư Đồng Nai