Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND quy định phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ, công chức đã được thay thế bởi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bắc Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ, công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22.6.2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Công văn số 2165/BNV - CCHC, ngày 22.7.2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;
Căn cứ Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND16 ngày 9.12.2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa tỉnh Bắc Ninh, cụ thể:

1. Đối tượng và mức phụ cấp:

a) Đối với cấp tỉnh và cấp huyện (kể cả các đơn vị áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại):

- Đối tượng được hưởng phụ cấp: Công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quyết định của thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Mức phụ cấp: 200.000 đồng/người/tháng.

b) Đối với cấp xã:

- Đối tượng được hưởng phụ cấp: Cán bộ, công chức cấp xã làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định theo quy định của pháp luật.

- Mức phụ cấp: 100.000 đồng/ người/ tháng.

c) Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được nêu ở trên, trong trường hợp phải bố trí làm việc vào ngày thứ 7 và chủ nhật theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg mà không được bố trí ngày nghỉ bù, thì ngoài việc được hưởng mức phụ cấp nêu trên, còn được hưởng phụ cấp làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

2. Thời điểm được hưởng phụ cấp: Từ ngày: 01.1.2010.

3. Nguồn kinh phí, cách thức chi trả:

Kinh phí chi trả phụ cấp được chi từ nguồn ngân sách của địa phương. Được lĩnh cùng với tiền lương hàng tháng và không tính để đóng BHXH, BHYT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2010
Ngày hiệu lực04/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ, công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýTrần Văn Tuý
        Ngày ban hành04/05/2010
        Ngày hiệu lực04/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 46/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ, công chức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ, công chức