Quyết định 4750/QĐ-BCT

Quyết định 4750/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4750/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng quặng thiếc vonfram antimon


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4750/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 5508/VPCP-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1383/UBND-NNTN ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc đề nghị bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khu vực mỏ thiếc - kim loại hiếm Đồng Răm - La Vi, huyện Ba Tơ và công văn số 1970/UBND-NNTN ngày 03 tháng 6 năm 2013 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến quặng thiếc và kim loại hiếm tại xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ do Công ty TNHH Hương Hải Group làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực quặng thiếc-kim loại hiếm Đồng Răm-La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vào Phụ lục A1- Danh mục các đề án thăm dò quặng thiếc giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi Nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Diện tích, tọa độ góc khu vực quặng thiếc-kim loại hiếm Đồng Răm-La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tên mỏ

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Ghi chú

Kinh tuyến trục 111o,
múi chiếu 6o

X (m)

Y (m)

Khu vực quặng thiếc-kim loại hiếm Đồng Răm- La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích 07 km2

A

1633 550.00

271 000.00

Thăm dò, tiến tới khai thác cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến quặng thiếc và kim loại hiếm của Công ty TNHH Hương Hải Group tại tỉnh Quảng Ngãi

B

1632 112.58

274 498.82

C

1631 000.00

274 000.00

D

1632 047.73

270 387.11

E

1631 951

267 804

F

1631 467

269 306

G

1630 817

269 297

H

1630 572

268 834

I

1630 968

266 996

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4750/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4750/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2013
Ngày hiệu lực09/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4750/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4750/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng quặng thiếc vonfram antimon


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4750/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng quặng thiếc vonfram antimon
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4750/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành09/07/2013
     Ngày hiệu lực09/07/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4750/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng quặng thiếc vonfram antimon

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4750/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng quặng thiếc vonfram antimon

         • 09/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực