Quyết định 486/QĐĐC-UBND

Quyết định 486/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 486/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 486/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 257/QĐ-UBND NGÀY 17/01/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Tại Điều 2 của Quyết định:

- Nội dung đã ghi: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới 01 thủ tục hành chính; bãi bỏ 20/275 thủ tục hành chính; chỉnh sửa 64/275 thủ tục hành chính; thay thế 06/275 thủ tục hành chính tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, bổ sung mới 01 thủ tục. Các nội dung khác của Quyết định số 2485/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

- Nay sửa lại là: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới 01 thủ tục hành chính; bãi bỏ 20/275 thủ tục hành chính; chỉnh sửa 64/275 thủ tục hành chính; thay thế 06/275 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Các nội dung khác của Quyết định số 1948/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm Công báo tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 486/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu486/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2012
Ngày hiệu lực17/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 486/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 486/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 486/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu486/QĐĐC-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành17/02/2012
       Ngày hiệu lực17/02/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 486/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 486/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND