Quyết định 937/QĐ-UBND

Quyết định 937/QĐ-UBND công bố sửa đổi Bộ thủ tục hành chính chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 2492/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính chung thuộc thẩm quyền Ủy ban cấp huyện Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 361/TTr-VP ngày 27 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai; môi trường; tài nguyên nước; văn hóa; người có công; bảo trợ xã hội; lao động; việc làm; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội;

Các lĩnh vực Tôn giáo; thi đua khen thưởng; quản lý vốn đầu tư; tài chính hành chính sự nghiệp; thương mại; công nghiệp; giáo dục và đào tạo; chăn nuôi; lâm nghiệp; kiểm lâm; quản lý chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động hợp tác xã; hộ tịch; chứng thực; xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ban hành tại Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh được giữ nguyên giá trị pháp lý.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/01/2012, Quyết định số 486/QĐĐC-UBND ngày 17/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm Công báo tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TC, KSTTHC

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 937/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu937/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2013
Ngày hiệu lực02/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 937/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu937/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành02/04/2013
       Ngày hiệu lực02/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai