Quyết định 49/2000/QĐ-BCN

Quyết định 49/2000/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 40/2000/QĐ-BCN về chuyển xí nghiệp sơn Á Đông thành Công ty cổ phần sơn Á Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2000/QĐ-BCN chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty Cổ phần sơn Á đông sửa đổi Quyết định 40/2000/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2000/QĐ-BCN NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP SƠN Á ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;.
Sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam tại công văn số 226/CV-HĐQT ngày 9 tháng 8 năm 2000;
Theo đề nghị của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông như sau:

a. Sửa đổi khoản 1 về cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 70% .

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp 30%.

b. Sửa đổi khoản 3 về bán cổ phần ưu đãi cho người lao động.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 122 lao động là 15.440 cổ phần với giá trị ưu đãi 463.200.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá uu đãi cho 19 lao động nghèo là 2.930, trị giá 205.100.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Sơn chất dẻo, Giám đốc Xí nghiệp Sơn á Đông, Chủ tich Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sơn á Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Ban đổi mới QLDN TW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Ban đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2000
Ngày hiệu lực10/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 49/2000/QĐ-BCN chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty Cổ phần sơn Á đông sửa đổi Quyết định 40/2000/QĐ-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2000/QĐ-BCN chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty Cổ phần sơn Á đông sửa đổi Quyết định 40/2000/QĐ-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2000/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýLê Quốc Khánh
       Ngày ban hành10/08/2000
       Ngày hiệu lực10/08/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 49/2000/QĐ-BCN chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty Cổ phần sơn Á đông sửa đổi Quyết định 40/2000/QĐ-BCN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2000/QĐ-BCN chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty Cổ phần sơn Á đông sửa đổi Quyết định 40/2000/QĐ-BCN

        • 10/08/2000

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/08/2000

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực