Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm đã được thay thế bởi Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 12/09/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NGHỈ TẾT ÂM LỊCH TÂN TỴ CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, MẦM NON, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ SƯ PHẠM.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;
Căn cứ Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 về biên chế năm học 2000-2001 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm;
Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch nêu trong Điều 1 của Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 như sau: Nghỉ Tết Âm lịch 01 tuần từ ngày 22/01/2001 đến hết ngày 28/01/2001.

Điều 2. Các Ông/Bà Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương để báo cáo
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Khoa giáo TW
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng
- Như điều 2 để thực hiện.
- Công báo
- Lưu VP (HC, PC, TH)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Tấn Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2000/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2000
Ngày hiệu lực19/12/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2000/QĐ-BGD&ĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Tấn Phát
       Ngày ban hành04/12/2000
       Ngày hiệu lực19/12/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm