Quyết định 49/2001/QĐ-UB

Quyết định 49/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 49/2001/QĐ-UB ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự toán của chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2001/QĐ-UB ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự toán của chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN XÉT DUYỆT DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC VAY VỐN THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư; Quyết định số 21/2000/QĐ-UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 2); Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 51/2000/QĐ-UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3); Quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu;
Theo Công văn số 1722/UB-TH ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của từng chủ đầu tư được vay vốn, không vượt quá hạn mức vốn theo quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc các Sở-Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND/TP
- VPUB: các PVP
- Tổ DA, TH
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2001
Ngày hiệu lực12/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 49/2001/QĐ-UB ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự toán của chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2001/QĐ-UB ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự toán của chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành12/06/2001
        Ngày hiệu lực12/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2001/QĐ-UB ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự toán của chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2001/QĐ-UB ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự toán của chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu