Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH

Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (ĐỢT 3) CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông báo số 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương kích cầu thông qua đầu tư các dự án bức xúc để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố và Quyết định số 21/2000/QĐ-UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 2) các dự án thuộc chương trình kích cầu ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 2557/TT-KHĐT-TH ngày 07 tháng 9 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố theo danh mục dự án kèm theo quyết định này với tổng nhu cầu vốn vay là 333,064 tỷ đồng.

Điều 2.- Các chính sách ưu đãi đối với các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư được áp dụng như quy định tại điều 2 của Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố và Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý về việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu và Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2000/QĐ-UB-TH ;

 Điều 3.- Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ; kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền giải quyết của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Y tế thành phố, Sở Công nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Tổ TH (4 bản)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2000/QĐ-UB-TH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2000/QĐ-UB-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2000
Ngày hiệu lực01/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2000/QĐ-UB-TH

Lược đồ Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2000/QĐ-UB-TH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành21/09/2000
        Ngày hiệu lực01/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2000/QĐ-UB-TH kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố

           • 21/09/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực