Quyết định 50/1999/QĐ-UB

Quyết định 50/1999/QĐ-UB sửa đổi Điều 9 Quy chế thành lập và hoạt động quỹ phát triển nhà ở của thành phố kèm theo Quyết định 20/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 50/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động quỹ phát triển nhà ở thành phố sửa đổi Quyết định 20/1999/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 88/2002/QĐ-UB Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Quĩ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động quỹ phát triển nhà ở thành phố sửa đổi Quyết định 20/1999/QĐ-UB


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 50/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 9 CỦA QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/1999/QĐ-UB NGÀY 02/04/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật NSNN;
Căn cứ Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 02/04/1999 của UBND Thành phố ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 1363/TC-QLNS ngày 10/06/1999
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 2/4/1999 của UBND Thành phố như sau:

- Bổ sung Điểm 9.1: "...Kinh phí hoạt động cho bộ máy quản lý Quỹ do Ngân sách Thành phố cấp. Hàng năm Giám đốc Quỹ căn cứ theo chế độ tài chính hành chính sự nghiệp hiện hành để lập dự toán chi ngân sách cho hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ thống nhất với Sở Tài chính Vật giá, trình UBND Thành phố quyết định".

- Sửa đổi, bổ sung Điểm 9.2:

Điểm 9.2 trước đây quy định: "Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố, được hạch toán và theo dõi riêng"

Nay sửa đổi, bổ sung: "Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố, được hạch toán và theo dõi riêng"

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc: Sở Tài chính vật giá, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố và Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/1999
Ngày hiệu lực02/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2002
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 50/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động quỹ phát triển nhà ở thành phố sửa đổi Quyết định 20/1999/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động quỹ phát triển nhà ở thành phố sửa đổi Quyết định 20/1999/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐinh Hạnh
       Ngày ban hành22/06/1999
       Ngày hiệu lực02/07/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2002
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 50/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động quỹ phát triển nhà ở thành phố sửa đổi Quyết định 20/1999/QĐ-UB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động quỹ phát triển nhà ở thành phố sửa đổi Quyết định 20/1999/QĐ-UB