Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Tấm mạch in, Chai chứa khí, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành

Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT 12 Tiêu chuẩn Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT 12 Tiêu chuẩn Việt Nam


BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 12 Tiêu chuẩn Việt Nam:
(Danh mục kèm theo)

 


Nơi nhận:

- Công báo (2 bản)
- Thanh tra TC
- Các Trung tâm Kỹ thuật 1,2,3
- Tổng cục TCĐLCL (KHHT)
- Lưu HS,VT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG


 
Bùi Mạnh Hải

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số.50./2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24.tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

1. TCVN 5815: 2001 Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử

(Soát xét lần 1)

2. TCVN 6611-1: 2001 Tấm mạch in - Phần 1: Quy định chung

(IEC 2326-1: 1996)

3. TCVN 6611-2: 2001 Tấm mạch in - Phần 2: Phương pháp thử

(IEC 362-2: 1990)

4. TCVN 6611-3: 2001 Tấm mạch in -

(IEC 362-32: 1991) Phần 3: Thiết kế và sử dụng tấm mạch in

5. TCVN 6844: 2001 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh an toàn trong

(ISO/IEC GUIDE 51: 1999) tiêu chuẩn

6. TCVN 2550 - 78 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong

(ISO/IEC GUIDE 64: 1997) tiêu chuẩn sản phẩm

7. TCVN 6871: 2001   Chai chứa khí axetylen hoà tan - (ISO 10462 : 1994) Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

8. TCVN 6872: 2001   Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vỏ bảo vệ van

(ISO 11117: 1998) cho các chai khí công nghiệp và y tế - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm

9. TCVN 6873: 2001   Chai trong giá chai để chứa khí vĩnh cửu và khí hoá

(ISO 11755: 1996)) lỏng(trừ axetylen) - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

10. TCVN 6874-1: 2001 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật

(ISO 11114-1: 1997))  liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa -

Phần 1: Vật liệu kim loại

11. TCVN 6874-3: 2001 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa -(ISO 11114-3: 1997))

Phần 3: Thử độ tự bốc cháy trong khí ôxy

12. TCVN 6909: 2001 Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2001
Ngày hiệu lực09/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT 12 Tiêu chuẩn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT 12 Tiêu chuẩn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành24/09/2001
        Ngày hiệu lực09/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT 12 Tiêu chuẩn Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2001/QĐ-BKHCNMT 12 Tiêu chuẩn Việt Nam