Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN

Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN sửa đổi điều 02 Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố sửa đổi Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT đã được thay thế bởi Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố sửa đổi Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2000/QĐ-UB-CNN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 02 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1015/1999/QĐ-UB-KT NGÀY 22/02/1999 VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XỬ LÝ TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM CUNG ỨNG SỬ DỤNG ĐIỆN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Quyết định số 852/TTg ngày 18/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ ; Thông tư số 01/TT-TCCB ngày 06/02/1996 của Bộ Công nghiệp và Thông tư số 18/TT-LB ngày 29/6/1996 của Liên Bộ Công nghiệp và Ban Tổ chức Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TCCB ngày 14/3/1997 của Bộ Công nghiệp ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống giám sát điện năng ; công văn số 65/KTAT ngày 24/5/1997 của Cục KTGSKTATCN- Bộ Công nghiệp về việc thi hành Quyết định số 402 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ; Quyết định số 1015/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố (công văn số 423/CN2 ngày 9/6/2000), Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố (công văn số 2285/TCVG-QLCS ngày 20/7/2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sửa đổi điều 02 trong Quyết định số 1015/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và cung ứng sử dụng điện thành phố và các điều liên quan trong Qui chế hoạt động của Hội đồng và Qui định tạm thời phân công phân nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-UB-KT như sau :

“Hội đồng là tổ chức xử lý các tranh chấp và vi phạm về cung ứng và sử dụng điện, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được sử dụng từ tiền thu phạt các hành vi vi phạm cung ứng và sử dụng điện theo quy định tại Thông tư số 52/TC-TSTC ngày 12/9/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính. Sở Tài chánh-Vật giá thành phố có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định của Thông tư số 52/TC-TSTC của Bộ Tài chính đối với các đơn vị liên quan”.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố và các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Bộ Công nghiệp (để b/c)  
- TTUB : CT, PCT/TT, CN
- Công an TP (PC.13)
- UBND Quận-Huyện
- VPUB : PVP/KT,
 Tổ CN, TM, NC
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Côn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2000/QĐ-UB-CNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2000/QĐ-UB-CNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2000
Ngày hiệu lực22/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2003
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2000/QĐ-UB-CNN

Lược đồ Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố sửa đổi Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố sửa đổi Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2000/QĐ-UB-CNN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Ngọc Côn
        Ngày ban hành22/09/2000
        Ngày hiệu lực22/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2003
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố sửa đổi Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố sửa đổi Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT