Quyết định 111/2003/QĐ-UB

Quyết định 111/2003/QĐ-UB thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 111/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện ;
Theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BCN ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Công văn số 43/SCN-CN2 ngày 14 tháng 01 năm 2003 ; của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 07/TCCQ ngày 24 tháng 01 năm 2003 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1166/STP-VB ngày 28 tháng 5 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện thành phố, gồm :

1. Ông Nguyễn Văn Lai, Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Tài Trung, Trưởng Phòng Quản lý điện năng, Sở Công nghiệp, ủy viên Thường trực ;

3. Ông Vòng A Lộc, Phó Trưởng Phòng Quản lý điện năng, Sở Công nghiệp, ủy viên ;

4. Đại diện Sở Tài chánh-Vật giá, ủy viên ;

5. Đại diện Sở Tư pháp, ủy viên ;

6. Đại diện Chi Cục tiêu chuẩn-Đo lường chất lượng, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, ủy viên;

7. Đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng, ủy viên.

Các ủy viên là đại diện Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Tư pháp, Chi Cục tiêu chuẩn-Đo lường chất lượng, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng, do Chủ tịch Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện thành phố mời theo từng vụ việc cụ thể.

Điều 2. Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BCN ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện thành phố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm ; Chủ tịch Hội đồng sử dụng bộ máy chuyên môn của Sở Công nghiệp giúp việc cho Hội đồng và được sử dụng con dấu của Sở Công nghiệp.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện thành phố thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố và Quyết định số 52/2000/QĐ-CNN ngày 22 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi Điều 2, Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ Công nghiệp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu(CNN/Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2003
Ngày hiệu lực04/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu111/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành04/07/2003
       Ngày hiệu lực04/07/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/2003/QĐ-UB lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng sử dụng điện