Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT Tiêu chuẩn Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT Tiêu chuẩn Việt Nam


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 10 Tiêu chuẩn Việt Nam:

1. TCVN 5738 : 2001

(soát xét lần 1)

Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

2. TCVN 5899 : 2001

(soát xét lần 1)

Giấy viết

3. TCVN 5900 : 2001

(soát xét lần 1)

Giấy in báo

4. TCVN 6886 : 2001

Giấy in

5. TCVN 6887 : 2001

Giấy phôtôcopy

6. TCVN 6866 : 2001

An toàn bức xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng

7. TCVN 6867-1:2001

An toàn bức xạ - vận chuyển an toàn chất phóng xạ -

Phần 1: Quy định chung

8. TCVN 6868 : 2001

An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng xạ -

Phân loại chất thải phóng xạ

9. TCVN 6869 : 2001

An toàn bức xạ - Chiếu xạ y tế - Quy định chung

10. TCVN 6870: 2001

An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin phép an toàn bức xạ

 

 

Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2001
Ngày hiệu lực16/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT Tiêu chuẩn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT Tiêu chuẩn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học Công nghệ và Mội trường
        Người kýBùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành16/10/2001
        Ngày hiệu lực16/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT Tiêu chuẩn Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT Tiêu chuẩn Việt Nam