Quyết định 54/2002/QĐ-BNN

Quyết định 54/2002/QĐ-BNN về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 54/2002/QĐ-BNN cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã được thay thế bởi Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2002/QĐ-BNN cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 54/2002/QĐ-BNN, NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2002 VỀ VIỆC CẤM SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, LƯU THÔNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 86-CP ngày 8 tháng l2 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh, hoá chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấm sản xuất nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất sau đây trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi:

Số TT

Tên Kháng sinh, hoá chất

1

Carbuterol

2

Cimaterol

3

Clenbuterol

4

Chloramphenicol

5

Diethylstilbestrol (DES)

6

Dimetridazole

7

Fenoterol

8

Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran

9

Isoxuprin

10

Methyl-testosterone

11

Metronidazole

12

19 Nor-testosterone

13

Ractopamine

14

Salbutamol

15

Terbutaline

16

Stilbenes

17

Terbolone

18

Zeranol

Trường hợp sản xuất theo đơn đặt hàng cho xuất khẩu phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi về việc thi hành Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và chất lượng sản phẩm, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động tại Việt nam liên quan đến sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bùi Bá Bổng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2002/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2002
Ngày hiệu lực05/07/2002
Ngày công báo30/09/2002
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2002/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 54/2002/QĐ-BNN cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2002/QĐ-BNN cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2002/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành20/06/2002
        Ngày hiệu lực05/07/2002
        Ngày công báo30/09/2002
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2002/QĐ-BNN cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2002/QĐ-BNN cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi