Quyết định 57/2008/QĐ-UBND

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức và hoạt động của trung tâm Văn hóa Thể thao cơ sở kèm theo quyết định 02/2007/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức trung tâm Văn hóa Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 67/2010/QĐ-UBND Trung tâm Văn hóa thể thao Học tập cộng đồng Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 18/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức trung tâm Văn hóa Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 29 tng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-UBND NGÀY 02/01/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Thể dục Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 200/TTr-VHTTDL ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:

 “1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập”.

2. Bổ sung vào Điều 5 như sau:

 “3. Trung tâm có thể xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những người tự nguyện, nhiệt tình, có khả năng tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao”.

3. Bổ sung vào Điều 11 như sau:

 “Gồm các trang thiết bị chuyên dùng thích hợp phục vụ cho các hoạt động văn hóa - thể thao được ghi trong dự án”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; đồng thời hủy Công văn số 719/SVHTT-NV ngày 01/11/2007 của Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc thống nhất thực hiện Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TCH
Hunh Thị Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2008
Ngày hiệu lực09/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức trung tâm Văn hóa Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức trung tâm Văn hóa Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýHuỳnh Thị Nga
       Ngày ban hành29/09/2008
       Ngày hiệu lực09/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức trung tâm Văn hóa Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức trung tâm Văn hóa Đồng Nai