Quyết định 58/2008/QĐ-UBND

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND hỗ trợ đóng BHXH BHYT cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 41/2013/QĐ-UBND chính sách người hoạt động không chuyên trách Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2008/QĐ-UBND hỗ trợ đóng BHXH BHYT cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BHXH, BHYT TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Thông tư Liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/12/2007 của liên Bộ Y tế - Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11, phê chuẩn chế độ BHXH, BHYT tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ đóng BHXH, BHYT tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội:

- Mức hỗ trợ là 100% mức đóng thấp nhất (tương ứng với mức thu nhập hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung), đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã tham gia BHXH:

Mức đóng hàng tháng =

Tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện (theo Nghị định 190)

x Mức lương tối thiểu chung

- Hằng năm, khi Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu và tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện tăng theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ, thì ngân sách sẽ tăng hỗ trợ tương ứng.

2. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện:

- Mức hỗ trợ là 70% mức đóng hàng năm theo khu vực thành thị hoặc nông thôn.

- Khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức đóng BHYT tự nguyện, ngân sách sẽ hỗ trợ tăng tương ứng.

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ BHXH, BHYT tự nguyện.

Từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu về ngân sách cấp huyện, cấp xã trong năm 2009. Các năm tiếp theo sẽ bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của huyện, thị xã, thành phố theo qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- VP CP (I+II);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Đoàn đại biểu QH Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- UB.MTTQ Tỉnh;
- Các cơ quan, ban Đảng, đoàn thể Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/PPLT+VX. Hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trương Ngọc Hân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2008/QĐ-UBND hỗ trợ đóng BHXH BHYT cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/2008/QĐ-UBND hỗ trợ đóng BHXH BHYT cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 58/2008/QĐ-UBND hỗ trợ đóng BHXH BHYT cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2008/QĐ-UBND hỗ trợ đóng BHXH BHYT cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp