Quyết định 58/2008/QĐ-UBND

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội kèm theo Quyết định 36/2008/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND sửa đổi 36/2008/QĐ-UBND nếp sống văn minh cưới tang lễ hội Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 20/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn, thủ tục xét tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2008/QĐ-UBND sửa đổi 36/2008/QĐ-UBND nếp sống văn minh cưới tang lễ hội Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2008/QĐ-UBND NGÀY 06/5/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 200/TTr-VHTTDL ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi đoạn thứ hai khoản 1 Điều 4 như sau:

“Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài”.

2. Bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 4.

3. Bổ sung khoản 5 Điều 6 như sau:

“5. Khuyến khích việc trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại một trong các cơ sở như Trụ sở UBND, Nhà Văn hóa, Trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn”.

4. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tổ chức việc tang phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; việc tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm”.

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Về nhạc tang, lúc viếng và đưa tang có thể sử dụng đội kèn đồng, ban nhạc lễ hoặc dùng băng đĩa nhạc lễ tang; đồng bào theo đạo hoặc dân tộc thiểu số được dùng nhạc tang của tôn giáo hoặc nhạc tang của dân tộc mình (sử dụng các bản nhạc được phép lưu hành). Không dùng nhạc hành khúc, nhạc hội và những bản nhạc không phù hợp với tang cảnh trong lễ tang. Không được dùng loa phóng thanh trong lễ tang, không sử dụng nhạc tang sau 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2008
Ngày hiệu lực09/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2008/QĐ-UBND sửa đổi 36/2008/QĐ-UBND nếp sống văn minh cưới tang lễ hội Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 58/2008/QĐ-UBND sửa đổi 36/2008/QĐ-UBND nếp sống văn minh cưới tang lễ hội Đồng Nai