Quyết định 58/QĐ-TTg

Quyết định 58/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ đã được thay thế bởi Quyết định 1857/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

2. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

3. Ủy viên: Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

4. Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII; Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm ủy viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội và Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn và hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Thông qua kế hoạch và phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của các Bộ, ngành và địa phương trong toàn quốc.

3. Điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập, ban hành quy chế làm việc, bổ nhiệm Chánh văn phòng, chỉ đạo giải quyết kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 và số 1245/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2010 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng các Bộ, ngành; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2012
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo23/01/2012
Số công báoTừ số 111 đến số 112
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu58/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành09/01/2012
      Ngày hiệu lực09/01/2012
      Ngày công báo23/01/2012
      Số công báoTừ số 111 đến số 112
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2017
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ