Quyết định 60/2001/QĐ-UB

Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung bản Quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại đất nhà vật kiến trúc cây trồng xây dựng cầu Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại đất nhà vật kiến trúc cây trồng xây dựng cầu Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2001/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT, NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CẦN THƠ, TỈNH CẦN THƠ (BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2000/QĐ-UB NGÀY 12/10/2000 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Thông tư số 145/1998/TT.BTC ngày 04/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ; Công văn số 4448/TC-QLCS ngày 04/9/1999 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1279/1998/QĐ-UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ v/v ban hành bản Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ; Quyết định số 1280/1998/QĐ-UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ v/v ban hành bản Quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Theo đề nghị của Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng cầu Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung tiết 2.5 vào điểm 2, phần I Bản Quy định đơn giá đền bù thiệt hại đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, ban hành theo Quyết định số 60/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ như sau:

2.5- Đất thổ cư thuộc ấp Yên Hạ, thị trấn Cái Răng, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ áp giá đền bù theo Quyết định số 1279/1998/QĐ-UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ là 32.000 đồng/m2.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính-Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Giao thông-Vận tải, Thường trực Hội đồng đền bù cầu Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Răng, tổ chức và công dân có liên quan đến dự án xây dựng cầu Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 28/10/2000./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- Các Sở Ban, ngành tỉnh tại Điều 2
- UB.MTTQ và các đoàn thể
- Thành viên Hội đồng đền bù tỉnh
- Ban QL dự án cầu Mỹ Thuận
- UBND huyện Châu Thành
-Lưu VP (HC-NCTH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2001
Ngày hiệu lực28/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 60/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại đất nhà vật kiến trúc cây trồng xây dựng cầu Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại đất nhà vật kiến trúc cây trồng xây dựng cầu Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu60/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýHuỳnh Phong Tranh
       Ngày ban hành03/10/2001
       Ngày hiệu lực28/10/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại đất nhà vật kiến trúc cây trồng xây dựng cầu Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại đất nhà vật kiến trúc cây trồng xây dựng cầu Cần Thơ