Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT

Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT 1998 duyệt quy hoạch khu vực thuộc Nhà nước Tân Bình Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT 1998 duyệt quy hoạch khu vực thuộc Nhà nước Tân Bình Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6380/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUI HOẠCH ĐIỀU CHỈNH (LẦN THỨ 3) CÁC KHU VỰC QUI HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ điểm 1 Điều 5 Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

- Căn cứ Quyết định phê duyệt số 4246/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/12/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về qui hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn các Quận, Huyện;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại công văn số 450/UB ngày 31/8/1998;

- Xét tờ trình số 16397/KTST-QH ngày 12/11/1998 của Kiến trúc sư trưởng thành phố về việc qui hoạch điều chỉnh các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình- thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (kèm danh mục).

Điều 2.- Phạm vi các khu vực không bán nhà theo qui hoạch điều chỉnh căn cứ vào sơ đồ qui hoạch do Viện Qui hoạch xây dựng thành phố lập tháng 10 năm 1998 có sự thỏa thuận của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Điều 3.- Các quyết định trước đây về qui hoạch điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình trái với Quyết định này đều bị hủy bỏ.

Điều 4.- Hội đồng Bán nhà ở thành phố, Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7, Hội đồng Bán nhà ở quận Tân Bình, căn cứ vào ranh qui hoạch điều chỉnh trên để tổ chức triển khai việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở quận Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận:
- Như điều 5
- BCĐ TW về chính sách nhà ở, đất ở
- TT HĐND, TTUB
- Viện QHXD/TP
- TV BCĐ.TP về chính sách nhà ở, đất ở
- VPUB : PVP/QLĐT Tổ QLĐT
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ VÀ KHU VỰC QUY HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC QUẬN TÂN BÌNH
(Quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3)
Ban hành kèm theo Quyết định số: 6380/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/11/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1. Khu công nghiệp phường 15, 16.

2. Các tuyến đường, hành lang bảo vệ các kênh.

3. Chung cư 251, đường Hoàng Văn Thụ và biệt thự 02 đường Phạm Văn Hai, phường 2.

Trong danh sách này gồm 3 danh mục nằm trong khu vực không bán nhà sở hữu Nhà nước tại quận Tân Bình.

- Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực do Quân đội quản lý áp dụng theo qui hoạch đất quốc phòng, trừ các khu vực Quân đội chuyển giao về thành phố quản lý.-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6380/QĐ-UB-QLĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6380/QĐ-UB-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/1998
Ngày hiệu lực26/11/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6380/QĐ-UB-QLĐT

Lược đồ Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT 1998 duyệt quy hoạch khu vực thuộc Nhà nước Tân Bình Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT 1998 duyệt quy hoạch khu vực thuộc Nhà nước Tân Bình Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6380/QĐ-UB-QLĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành26/11/1998
        Ngày hiệu lực26/11/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT 1998 duyệt quy hoạch khu vực thuộc Nhà nước Tân Bình Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT 1998 duyệt quy hoạch khu vực thuộc Nhà nước Tân Bình Hồ Chí Minh