Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT

Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT 1998 quy hoạch khu vực không bán nhà Quận 4 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT 1998 quy hoạch khu vực không bán nhà Quận 4 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6585/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUI HOẠCH ĐIỀU CHỈNH (LẦN THỨ 3) CÁC KHU VỰC QUI HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ điểm 1 Điều 5 Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

- Căn cứ Quyết định phê duyệt số 4246/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/12/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về qui hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn các Quận, Huyện;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 4 tại công văn số 1505/CV-UB ngày 6/11/1998;

- Xét tờ trình số 17183/KTST-QH ngày 27/11/1998 của Kiến trúc sư trưởng thành phố về việc qui hoạch điều chỉnh các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn Quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh (kèm danh mục).

Điều 2.- Phạm vi các khu vực không bán nhà theo qui hoạch điều chỉnh căn cứ vào sơ đồ qui hoạch do Viện Qui hoạch xây dựng thành phố lập tháng 10 năm 1998 có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Các quyết định trước đây về qui hoạch điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4 được thay thế bởi Quyết định này.

Điều 3.- Hội đồng Bán nhà ở thành phố, Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7, Hội đồng Bán nhà ở Quận 4, căn cứ vào ranh qui hoạch điều chỉnh trên để áp dụng, triển khai việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở Quận 4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 
- BCĐ TW về chính sách nhà ở, đất ở
- TT HĐND, TTUB
- Viện QHXD/TP
- TV BCĐ.TP về chính sách nhà ở, đất ở
- VPUB : PVP/QLĐT Tổ QLĐT
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ VÀ KHU VỰC QUY HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC QUẬN 4.
(Quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6585/QĐ-UB-QLĐT ngày 08/12/1998 của UBND thành phố).

1. Khu vực thuộc phạm vi xây dựng đường 14 nối dài.

2. Khu vực thuộc phạm vi xây dựng nút giao thông Cầu Chông, nút đường Tôn Đản & đường Bắc Nam.

3. Khu vực thuộc phạm vi xây dựng đường phường 1.

4. Khu nhà ở đường Hoàng Diệu.

5. Khu nhà ở phường 6.

6. Khu vực thuộc phạm vi xây dựng cầu An Hội.

7. Khu vực ven và trên rạch Bến Nghé, kênh Tẻ, rạch Cầu Dừa.

8. Khu vực qui hoạch xây dựng đường Bắc Nam.

9. Khu vực qui hoạch công viên hồ Khánh Hội.

10. Khu nhà ở 2 bên đường rạch Cầu Chông.

11. Trong giới hạn lộ giới đường giao thông (hiện hữu & dự phóng).

Trong danh sách này gồm 11 danh mục nằm trong khu vực không bán nhà sở hữu Nhà nước - Quận 4.-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6585/QĐ-UB-QLĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6585/QĐ-UB-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/1998
Ngày hiệu lực08/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
Cập nhật26 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6585/QĐ-UB-QLĐT

Lược đồ Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT 1998 quy hoạch khu vực không bán nhà Quận 4 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT 1998 quy hoạch khu vực không bán nhà Quận 4 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6585/QĐ-UB-QLĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành08/12/1998
        Ngày hiệu lực08/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
        Cập nhật26 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT 1998 quy hoạch khu vực không bán nhà Quận 4 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT 1998 quy hoạch khu vực không bán nhà Quận 4 Hồ Chí Minh