Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT 8 Tiêu chuẩn Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT 8 Tiêu chuẩn Việt Nam


BỘ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 66/2002/QĐ-BKHCNMT NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 8 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1. TCVN 7015-1:2002 (ISO 11680-1: 2000) Máy dùng trong lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với máy cắt cành có động cơ lắp trên cần nối. Phần 1: cụm thiết bị lắp với động cơ đốt trong.

2. TCVN 7015-2: 2002 (ISO 11680-2: 2000) Máy dùng trong lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với máy cắt cành có động cơ lắp trên cần nối. Phần 2: cụm thiết bị sử dụng với nguồn động lực đeo vai.

3. TCVN 7016:2002 (ISO 13860:2000) Máy dùng trong lâm nghiệp - Xe đẩy kiểu bánh lốp - Thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính thương mại.

4. TCVN 7017:2002 (ISO 13861:2000) Máy dùng trong lâm nghiệp - Xe lết kiểu bánh lốp - Thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính thương mại.

5. TCVN 7018:2002 (ISO 13862:2000) Máy lâm nghiệp - Máy đốn hạ - Thu gom cây - Thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính thương mại.

6. TCVN 7019:2002 (ISO 11738:2000) Thiết bị tưới nông nghiệp - đầu điều khiển.

7. TCVN 7020:2002 (ISO 11684:1995) Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ - Ký hiệu và hình vẽ mô tả nguy hiểm - Nguyên tắc chung.

8. TCVN 7021:2002 (ISO 3971:1977) Máy xay xát thóc gạo - Ký hiệu và thuật ngữ tương đương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2002/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2002/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2002
Ngày hiệu lực19/08/2002
Ngày công báo30/09/2002
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2002/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT 8 Tiêu chuẩn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT 8 Tiêu chuẩn Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu66/2002/QĐ-BKHCNMT
       Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
       Người ký***, Bùi Mạnh Hải
       Ngày ban hành19/08/2002
       Ngày hiệu lực19/08/2002
       Ngày công báo30/09/2002
       Số công báoSố 48
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT 8 Tiêu chuẩn Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2002/QĐ-BKHCNMT 8 Tiêu chuẩn Việt Nam