Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, đội viên dân phòng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 681/QĐ-UBND 2008 chế độ bồi dưỡng cán bộ đội viên dân phòng chữa cháy rừng Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng ngăn chặn chặt phá rừng trái pháp luật Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 31/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 681/QĐ-UBND 2008 chế độ bồi dưỡng cán bộ đội viên dân phòng chữa cháy rừng Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, ĐỘI VIÊN DÂN PHÒNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp, thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 251/CV-STC ngày 06/12/2007 về việc phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, đội viên dân phòng tham gia chữa cháy rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, đội viên dân phòng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; cụ thể như sau:

1. Thời gian chữa cháy từ 4 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 4 giờ được bồi dưỡng 25.000 đồng.

2. Thời gian chữa cháy từ 2 giờ đến dưới 4 giờ được bồi dưỡng 17.000 đồng.

3. Thời gian chữa cháy dưới 2 giờ được bồi dưỡng 13.000 đồng.

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, đội viên dân phòng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2008
Ngày hiệu lực30/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 681/QĐ-UBND 2008 chế độ bồi dưỡng cán bộ đội viên dân phòng chữa cháy rừng Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 681/QĐ-UBND 2008 chế độ bồi dưỡng cán bộ đội viên dân phòng chữa cháy rừng Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu681/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýBùi Viết Bính
        Ngày ban hành30/05/2008
        Ngày hiệu lực30/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 681/QĐ-UBND 2008 chế độ bồi dưỡng cán bộ đội viên dân phòng chữa cháy rừng Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/QĐ-UBND 2008 chế độ bồi dưỡng cán bộ đội viên dân phòng chữa cháy rừng Điện Biên