Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công đã được thay thế bởi Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 69/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Nghị quyết số 270/2009/NQ.HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trường mầm non bán công;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1688/SGD&ĐT-KHTV ngày 06 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ gồm: Giáo viên, nhân viên hành chính - phục vụ (văn thư, kế toán, y tế) hợp đồng trong trường mầm non bán công có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với công việc được giao.

2. Giáo viên, nhân viên hành chính - phục vụ hợp đồng trong trường mầm non bán công được hưởng tiền lương ít nhất tương đương mức lương bậc một của ngạch viên chức tương ứng, từ nguồn thu học phí và nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh.

3. Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh như sau:

- Các phường ở thành phố Vinh: 25% của (hệ số lương bậc 1 ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu).

- Các xã ở thành phố Vinh, các phường ở thị xã Cửa Lò, thị trấn vùng đồng bằng: 40% của (hệ số lương bậc 1 ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu).

- Các xã của thị xã Cửa Lò, các xã nông thôn vùng đồng bằng, thị trấn khu vực 1, các phường của thị xã Thái Hoà: 50% của (hệ số lương bậc 1 ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu).

- Các xã ở thị xã Thái Hoà và vùng núi thấp (khu vực 1): 60% của (hệ số lương bậc 1 ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu).

- Các xã ở vùng núi cao (khu vực 2): 80% của (hệ số lương bậc 1 ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu).

Đối với giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn, nếu có bằng sơ cấp sư phạm mầm non được hưởng 80%, chưa qua đào tạo được hưởng 50% mức hỗ trợ tương ứng với các vùng quy định ở trên.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính:

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp nguồn kinh phí hỗ trợ tiền lương nói trên trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao trong dự toán chi ngân sách giáo dục hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định trước đây về hỗ trợ tiền lương giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công của UBND tỉnh trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành11/08/2009
        Ngày hiệu lực21/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2009/QĐ-UBND hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công