Quyết định 69/UB-QĐ

Quyết định 69/UB-QĐ năm 1989 về bản quy định tạm thời về phạt tiền các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và quản lý vật liệu nổ do Tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 69/UB-QĐ 1989 phạt tiền vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý vật liệu nổ Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/UB-QĐ 1989 phạt tiền vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý vật liệu nổ Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/UB-QĐ

Bến Tre, ngày 28 tháng 01 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHẠT TIỀN CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân công bố ngày 09/7/1983;

Căn cứ Nghị định số 220/CP ngày 28/12/1961 của Hội đồng Chánh phủ quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 24/02/1973 của Hội đồng Chánh phủ và quy phạm số 83/LB ngày 02/5/1968 của Liên bộ Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Bộ Lao động, Bộ Công an về việc bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ;

Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (theo Công văn số 135/PC-12/CV ngày 01/12/1988),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo bản quy định tạm thời về phạt tiền các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và quản lý vật liệu nổ thuộc phạm vi trong tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Nhà nước và nhân dân trong tỉnh được thông suốt để thực hiện.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, có trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký.

Những văn bản trước đây trái với Quyết định này được bãi bỏ./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Nhung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/UB-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/UB-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/1989
Ngày hiệu lực28/01/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/UB-QĐ

Lược đồ Quyết định 69/UB-QĐ 1989 phạt tiền vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý vật liệu nổ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/UB-QĐ 1989 phạt tiền vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý vật liệu nổ Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/UB-QĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Duy Nhung
        Ngày ban hành28/01/1989
        Ngày hiệu lực28/01/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/UB-QĐ 1989 phạt tiền vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý vật liệu nổ Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/UB-QĐ 1989 phạt tiền vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý vật liệu nổ Bến Tre