Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT

Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 627/QĐ-UBND 2007 bãi bỏ 70/2002/QĐ-UBBT giá bán điện nông thôn Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2002/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 19 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 03/2002/TT-BCN ngày 25/9/2002 của Bộ Công nghiệp.

- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính- Vật giá và Sở Công nghiệp tại văn bản số 4136 TT/LS ngày 08/11/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định giá bán điện nông thôn của các Ban Quản lý điện các Huyện, Xã trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận như sau:

- Điện tiêu dùng, sinh hoạt của hộ dân nông thôn: 700 đ/kwh.

- Điện sử dụng tại Bệnh viện, nhà trẻ, Trường học: 910 đ/kwh.

- Điện chiếu sáng công lộ:  1.000 đ/kwh.

- Điện sản xuất: 1.000 đ/kwh.

- Điện sử dụng tại các Cơ quan hành chính sự nghiệp: 1.200 đ/kwh.

- Điện kinh doanh, dịch vụ: 1.700 đ/kwh.

Đối tượng, phạm vi áp dụng thực hiện theo quyết định này bao gồm những tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng trực tiếp với các Ban Quản lý điện Huyện, xã và theo quy định tại Thông tư số 03/2002/TT-BCN ngày 25/9/2002 của Bộ Công nghiệp.

Điều 2: Giá bán điện quy định ở điều 1 của Quyết định này là giá bán lẻ tại công tơ của các hộ sử dụng điện. Nghiêm cấm Ban Quản lý Điện các Huyện, xã tự ý nâng giá hoặc thu thêm các khoản phụ thu ngoài giá bán điện nói trên khi chưa có Quyết định của UBND Tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Trưởng Ban Quản lý Điện các Huyện, xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2002./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh (báo cáo)
- Lưu: VP; CVPPLT

TM.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2002/QĐ-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2002/QĐ-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2002
Ngày hiệu lực01/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2002/QĐ-UBBT

Lược đồ Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2002/QĐ-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành19/11/2002
        Ngày hiệu lực01/10/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2002/QĐ-UBBT quy định giá bán điện nông thôn Bình Thuận