Quyết định 71/2004/QĐ-BYT

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung một số chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần kèm theo Quyết định 3047/2001/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần hướng dẫn 3047/2001/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Thông tư 11/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần hướng dẫn 3047/2001/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 71/2004/QĐ-BYT NGÀY 09/01/2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT VÀO DANH MỤC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3047/2001/QĐ-BYT NGÀY 12/7/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;
Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất;
Căn cứ Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ bổ sung một số chất vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung hoạt chất: Ketamin vào Danh mục thuốc hướng tâm thần (Danh mục 1) ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Bổ sung hoạt chất: N-Ethylephedrin; N-Methylephedrin; Norpseudoephedrin vào Danh mục tiền chất (Danh mục 2) ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Y tế ngành, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2004/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2004/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2004
Ngày hiệu lực14/02/2004
Ngày công báo30/01/2004
Số công báoTừ số 16 đến số 17
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2004/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần hướng dẫn 3047/2001/QĐ-BYT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần hướng dẫn 3047/2001/QĐ-BYT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu71/2004/QĐ-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýTrần Thị Trung Chiến
     Ngày ban hành09/01/2004
     Ngày hiệu lực14/02/2004
     Ngày công báo30/01/2004
     Số công báoTừ số 16 đến số 17
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2010
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần hướng dẫn 3047/2001/QĐ-BYT

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2004/QĐ-BYT bổ sung chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần hướng dẫn 3047/2001/QĐ-BYT