Quyết định 73/2009/QĐ-UBND

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công thương Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công thương Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công thương Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 73/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2008 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 968/TTr-SCT ngày 23/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 8 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

"c) Phòng Kế hoạch - Tài chính".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2009
Ngày hiệu lực19/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công thương Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công thương Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành09/10/2009
       Ngày hiệu lực19/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công thương Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công thương Đồng Nai