Quyết định 74/2012/QĐ-UBND

Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã đã được thay thế bởi Quyết định 89/2014/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân huyện xét miễn giảm tiền sử dụng đất người có công Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỔ CHỨC XÉT DUYỆT VÀ QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 1336/TTr-CT ngày 03/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng khi được chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc địa bàn quản lý.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc xem xét, miễn giảm tiền sử dụng đất phải dựa trên kiến nghị của UBND xã, phường, thị trấn nơi người có công với cách mạng cư trú và nơi có đất được chuyển mục đích hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2012
Ngày hiệu lực21/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2014
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 74/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành11/10/2012
        Ngày hiệu lực21/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2014
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2012/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã