Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2014 về bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 74/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách các cấp Bắc Ninh 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách các cấp Bắc Ninh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2014.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ công văn số 18131/BTC-KBNN hướng dẫn thực hiện điều tiết số thu phạt an toàn giao thông áp dụng đối với các khoản thu phát sinh từ ngày 01.7.2013;

Căn cứ công văn số 02/TTHĐND17 ngày 09.01.2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu đối với khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (phần ngân sách địa phương được hưởng 30%) như sau: Số thu do cấp nào quyết định xử phạt thì điều tiết về ngân sách cấp đó.

Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Thời gian áp dụng: Từ 01.7.2013 đến hết thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015;

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Kho bạc nhà nước Bắc Ninh và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh ;
- Lưu VT, KTTH, PVPKTTH, CVP;

TM.UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách các cấp Bắc Ninh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách các cấp Bắc Ninh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách các cấp Bắc Ninh 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách các cấp Bắc Ninh 2014