Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Quyết định 75/2006/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư, thẩm định dự án lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 75/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, VỐN QUY HOẠCH NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý như sau:

1) Các dự án có mức vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch từ 200 triệu đồng trở xuống:

Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt dự toán vốn quy hoạch xây dựng đô thị và vốn chuẩn bị đầu tư các Dự án thuộc chuyên ngành phụ trách;

Giám đốc các Sở: Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp &PTNT, Công nghiệp phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư các Dự án thuộc chuyên ngành phụ trách;

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự toán vốn quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và vốn chuẩn bị đầu tư dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài ODA, FDI, dự án di dãn dân xây dựng vùng kinh tế mới và các dự án không thuộc lĩnh vực của các Sở: Xây dựng, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp&PTNT, Công nghiệp.

2) Các Dự án có mức vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch lớn hơn 200 triệu đồng:

Theo lĩnh vực được phân công tại mục I điều này, Giám đốc các Sở:Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp thẩm định dự toán, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL -Bộ Tư pháp
- Như điều 2
- Phó VP, CV;
- Lưu VT, CN

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2006
Ngày hiệu lực30/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành20/09/2006
        Ngày hiệu lực30/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý