Quyết định 76/2006/QĐ-UBND

Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 36/2008/QĐ-UBND vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 76/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2006/QĐ-UBND NGÀY 14/9/2006 VỀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THƯƠNG MẠI

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT/BTM-BNV ngày 08/4/2005 của Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về thương mại tại địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 111/TTr-SNV ngày 21/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 3.3 điểm 3 Điều 1 của Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại như sau:

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm thông tin và xúc tiến thương mại;

- Ban quản lý dự án chuyên ngành thương mại.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thương mại phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các tổ chức sự nghiệp nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2006
Ngày hiệu lực23/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Ngọc Phi
       Ngày ban hành13/10/2006
       Ngày hiệu lực23/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 69/2006/QĐ-UBND