Quyết định 778/QĐĐC-UBND

Quyết định 778/QĐĐC-UBND năm 2014 đính chính Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 778/QĐĐC-UBND 2014 đính chính 23/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐĐC-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2014 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2013

Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013.

Do sơ xuất trong quá trình đánh máy, rà soát văn bản nên tại Điều 1, mục 1, khoản II, điểm 4, tiết c đã ghi: “Máy cấy: Công suất máy 43 mã lực trở lên”. Nay, đính chính, sửa lại như sau: “Máy cấy: Công suất máy 4,3 mã lực trở lên”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- VPUB: HCTC- CBTH, NN, KTTH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 778/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu778/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 778/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 778/QĐĐC-UBND 2014 đính chính 23/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 778/QĐĐC-UBND 2014 đính chính 23/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu778/QĐĐC-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành01/08/2014
       Ngày hiệu lực01/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 778/QĐĐC-UBND 2014 đính chính 23/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 778/QĐĐC-UBND 2014 đính chính 23/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới Hà Nam

            • 01/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực