Quyết định 795/2003/QĐ-BTM

Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 795/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 795/2003/QĐ-BTM NGÀY 27 THÁNG 06 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TÍN DỤNG HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NĂM 2003

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 09 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 78/CP-KTTH ngày 20/01/2003 của Chính phủ về thúc đẩy xuất khẩu năm 2003;
Tiếp theo Quyết định số 0271/2003/QĐ-BTM ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Bộ Thương mại;
Sau khi trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ hộ trợ phát triển;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mặt hàng bổ sung được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)


DANH MỤC

 MẶT HÀNG BỔ SUNG ĐƯỢC HƯỞNG TÍN DỤNG HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795/2003/QĐ-BTM ngày 27/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

1. Trứng gia cầm muối

2. Quế và tinh dầu quế

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 795/2003/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu795/2003/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2003
Ngày hiệu lực31/07/2003
Ngày công báo16/07/2003
Số công báoSố 94
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 795/2003/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu795/2003/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýMai Văn Dâu
       Ngày ban hành27/06/2003
       Ngày hiệu lực31/07/2003
       Ngày công báo16/07/2003
       Số công báoSố 94
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 795/2003/QĐ-BTM bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003