Quyết định 846/QĐ-VPCP

Quyết định 846/QĐ-VPCP năm 2008 thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 846/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 539/QĐ-VPCP kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 846/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 846/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2679/PT ngày 23 tháng 4 năm 2008 và văn bản số 4103/PT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Ủy viên;

4. Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Viên;

5. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên;

6. Bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt – May Việt Nam, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da- Giầy Việt Nam, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tâm (Dongtam Group), Ủy viên;

12. Đại diện Chi nhánh Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM), Ủy viên;

13. Đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM), Ủy viên;

14. Đại diện Phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Ủy viên;

15. Đại diện Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Chức năng, trách nhiệm và quan hệ công tác của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc. Thành viên Tổ Thư ký gồm một số cán bộ, chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, do Ông Nguyễn Nguyên Dũng làm Tổ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 1, Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (6b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 846/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu846/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực23/06/2008
Ngày công báo01/07/2008
Số công báoTừ số 373 đến số 374
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 846/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 846/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 846/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu846/QĐ-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành23/06/2008
       Ngày hiệu lực23/06/2008
       Ngày công báo01/07/2008
       Số công báoTừ số 373 đến số 374
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 846/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 846/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính