Quyết định 856/2007/QĐ-UBND

Quyết định 856/2007/QĐ-UBND về ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 856/2007/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đã được thay thế bởi Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 856/2007/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 856/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thuộc phạm vi được nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện việc ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3116 QĐ/UBND ngày 04 tháng 10 năm 1996 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 856/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu856/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2007
Ngày hiệu lực12/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 856/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 856/2007/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 856/2007/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu856/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành02/04/2007
        Ngày hiệu lực12/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 856/2007/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 856/2007/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo