Quyết định 866/2011/QĐ-UBND

Quyết định 866/2011/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 866/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 1915/2012/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 866/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/2011/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;
Căn cứ Thông báo kết luận số 68/TB-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp tháng 3 năm 2011;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 84/TTr-STC ngày 20 tháng 4 năm 2011 đề nghị ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang (chi tiết như phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3778/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 866/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

Loại tài nguyên khoáng sản

ĐVT

Giá tính thuế

1

2

3

4

I

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

 

1

Đá các loại

 

 

1.1

Đá hộc

đ/m3

60.000

1.2

Đá 0,5 x 1

đ/m3

73.000

1.3

Đá 1 x 2

đ/m3

73.000

1.4

Đá 2 x 4

đ/m3

68.000

1.5

Đá 4 x 6

đ/m3

78.000

1.6

Đá 6 x 8

đ/m3

68.000

1.7

Bột đá

đ/m3

130.000

1.8

Đá xẻ ốp lát

đ/m3

180.000

2

Sỏi

đ/m3

80.000

3

Cát các loại

 

 

3.1

Cát vàng

đ/m3

40.000

3.2

Cát đen

đ/m3

50.000

3.3

Các loại cát khác

đ/m3

35.000

4

Đất

 

 

4.1

Đất sét làm gạch ngói

đ/m3

15.000

4.2

Đất làm thạch cao

đ/m3

15.000

4.3

Các loại đất khác

đ/m3

15.000

II

NƯỚC

 

 

1

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt

đ/m3

4.700

2

Nước thiên nhiên dùng cho SXKD nước lọc đóng bình 20 lít

đ/lít

1.000

3

Nước thiên nhiên sử dụng cho công nghiệp, xây dựng, khai khoáng

đ/m3

750

III

CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN

 

 

1

Mi ca

đ/tấn

1.000.000

2

Khoáng sản kim loại thô (chưa qua sàng tuyển)

 

 

2.1

Quặng mangan

đ/tấn

1.500.000

2.2

Quặng sắt, Cromit

đ/tấn

500.000

2.3

Quặng chì, kẽm

đ/tấn

4.000.000

2.4

Quặng Ăngtimon hàm lượng < 14%

đ/tấn

16.000.000

2.5

Quặng Ăngtimon hàm lượng từ 14% - 19%

đ/tấn

24.000.000

2.6

Quặng Ăngtimon hàm lượng từ 20% - 27%

đ/tấn

32.000.000

2.7

Quặng Ăngtimon hàm lượng từ 28% trở lên

đ/tấn

40.000.000

3

Khoáng sản kim loại (đã qua dây truyền sàng tuyển, phân loại nâng cao hàm lượng

 

 

3.1

Tinh quặng Mangan hàm lượng > 35%

đ/tấn

2.000.000

3.2

Tinh quặng sắt, cromit dạng bột, hàm lượng Fe ≥ 60% chưa tiêu hết

đ/tấn

1.000.000

3.3

Tinh quặng chì hàm lượng > 50%

đ/tấn

12.000.000

3.4

Tinh quặng kẽm hàm lượng > 50%

đ/tấn

8.000.000

3.5

Tinh quặng thiếc hàm lượng > 99,75%

đ/tấn

150.000.000

3.6

Kim loại Ăngtimon

đ/tấn

120.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 866/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 866/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/04/2011
Ngày hiệu lực 06/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/10/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 866/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 866/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 866/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 866/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Đàm Văn Bông
Ngày ban hành 26/04/2011
Ngày hiệu lực 06/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/10/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 866/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 866/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên