Quyết định 87/QĐ-UB

Quyết định 87/QĐ-UB năm 1995 thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyết định 87/QĐ-UB 1995 thành lập Sở Du lịch Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 17/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 87/QĐ-UB 1995 thành lập Sở Du lịch Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

- Căn cứ quyết định số 533/TTg ngày 03/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và thông tư số 325/TCCP-DL ngày 28/5/1993 của Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 171/TTg ngày 17/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở du lịch.

- Căn cứ thông báo số 179/TB-TU ngày 02/01/1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Sở Du lịch.

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. Sở Du lịch là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Tổng cục du lịch về chuyên môn nghiệp vụ Du lịch.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch gồm có:

1- Lãnh đạo Sở: Có giám đốc Sở phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Tổng cục Du lịch về toàn bộ công tác của Sở.

Có từ 1 đến 2 Phó giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những công việc được phân công.

2- Các phòng chuyên môn giúp việc Giám đốc Sở:

- Phòng tổ chức hành chính - Tổng hợp

- Phòng kế hoạch - nghiệp vụ

- Thanh tra Sở

- Nhiệm vụ của các phòng do Giám đốc Sở quy định cụ thể.

4- Biên chế của Sở Du lịch năm 1995: Là 18 người, quỹ lương của Sở Du lịch được giao theo kế hoạch.

Điều 4: - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, các Sở Ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Chính phủ (báo cáo)
- Tổng cục Du lịch (báo cáo)
- TT TU
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 4
- Lưu VP1, Vp7

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Hà Trí Thức

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/1995
Ngày hiệu lực25/01/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/08/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 87/QĐ-UB 1995 thành lập Sở Du lịch Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 87/QĐ-UB 1995 thành lập Sở Du lịch Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýHà Tri Thức
        Ngày ban hành25/01/1995
        Ngày hiệu lực25/01/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/08/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 87/QĐ-UB 1995 thành lập Sở Du lịch Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/QĐ-UB 1995 thành lập Sở Du lịch Ninh Bình