Quyết định 870/QĐ-UB

Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI PHÂN CẤP QUẢN LÝ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Giáo dục được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 11/12/1998;

- Căn cứ Thông tư liên bộ số 41/LB ngày 14/8/1991 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sắp xếp tổ chức, biên chế cơ quan quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 236/TTr-TC ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi Quyết định phân cấp quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay sửa đổi một số điều trong quy định tạm thời về phân cấp quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-UB ngày 18/11/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

Điều 8 sửa lại như sau:

Phòng Giáo dục - Đào tạo là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, thị xã giúp UBND huyện, thị xã quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND các huyện, thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng các phòng Giáo dục - Đào tạo về UBND các huyện, thị xã quản lý.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý công tác tổ chức và cán bộ theo đúng phân cấp quản lý tại Quyết định số 503/QĐ-UB ngày 23/6/1997 của UBND tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH

Hà Phúc Mịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu870/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2000
Ngày hiệu lực31/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu870/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHà Phúc Mịch
        Ngày ban hành31/07/2000
        Ngày hiệu lực31/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 870/QĐ-UB năm 2000 sửa đổi phân cấp quản lý sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang