Quyết định 89/2001/QĐ-UB

Quyết định 89/2001/QĐ-UB về Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 89/2001/QĐ-UB Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2001/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 20 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành bảng giá ca máy trong XDCB;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BXD ngày 11/06/2001 của Bộ Xây dựng về việc ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 1006/TT-XD ngày 09/11/2001 của Sở xây dựng Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tình Bình Phước với nội dung như sau:

1. Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước là cơ sở để lập, thẩm định, xét duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thẩm tra và phê duyệt thanh, quyết toán các công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

2. Đối với các công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất đá, cát, sản xuất và lắp dựng các cấu kiện bê rông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép, lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt v.v… không có trong tập đơn giá này được áp dụng theo quy định trong tập đơn giá XDCB ban hành theo Quyết định số 168/1999/QĐ-UB ngày 19/7/1999 của UBND tỉnh Bình Phước.

3. Bộ đơn giá này áp dụng cho các công tác mang tính chất sửa chữa của Trung ương và địa phương được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

4. Đối với công tác sửa chữa trong XDCB có tính chất đặc biệt cần lập đơn giá riêng, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở xây dựng xem xét cụ thể và tập hợp các đơn giá riêng nói trên, trình Bộ Xây dựng thỏa thuận và trình UBND tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Khi thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, các bên giao nhận thầu căn cứ vào định mức dự toán, giá vật liệu được thông báo hàng tháng và những thay đổi về giá ca máy hoặc tiền lương tại thời điểm đó (nếu có) để xác định đơn giá sửa chữa dùng thanh toán, quyết toán.

6. Các cơ quan thanh toán phải kiểm tra sự đúng đắn của đơn giá sửa chữa và chi phí bù trừ chênh lệch giá trước khi thanh toán.

7. Khi có biến động về giá, tiền lương trong XDCB, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá phối hợp cùng các ngành liên quan trình UBND Tỉnh ban hành kịp thời các hệ số điều chỉnh.

8. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB tỉnh Bình Phước.

9. Bộ đơn giá gồm 03 phần: Công tác sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc gồm 10 chương, công tác sửa chữa cầu, đường bộ gồm 02 chương và công tác sửa chữa cầu, đường sắt gồm 02 chương.

Điều 2: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước, chủ tịch UBND các huyện, thị cùng Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2001
Ngày hiệu lực20/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật23 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 89/2001/QĐ-UB Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 89/2001/QĐ-UB Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu89/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tuấn Hưng
        Ngày ban hành20/11/2001
        Ngày hiệu lực20/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật23 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 89/2001/QĐ-UB Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/2001/QĐ-UB Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản Bình Phước

           • 20/11/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực