Quyết định 890/2009/QĐ-UBND

Quyết định 890/2009/QĐ-UBND về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 890/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND hỗ trợ công viên chức Trung tâm Hành chính công Huế và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 890/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 890/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc qui định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 330/TTr-SNV ngày 22 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Đối tượng được hưởng:

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

2. Mức phụ cấp:

Mỗi định xuất là: 180.000 đồng/tháng.

3. Số lượng định xuất được hưởng:

a) Các sở, ban thuộc UBND tỉnh

TT

ĐƠN VỊ

Định xuất/01 đơn vị

1

Ban Dân tộc

1

2

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1

3

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

1

4

Sở Thông tin và Truyền thông

1

5

Sở Công Thương

1

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

8

Sở Giao thông Vận tải

1

9

Sở Khoa học và Công nghệ

1

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1

11

Sở Ngoại vụ

1

12

Sở Nội vụ

1

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

14

Sở Tài chính

1

15

Sở Tư pháp

1

16

Sở Y tế

1

17

Thanh tra tỉnh

1

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

19

Sở Xây dựng

2

20

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

21

Văn phòng UBND tỉnh

2

b) UBND các huyện, thành phố Huế

TT

ĐƠN VỊ

Định xuất/01 đơn vị

1

Huyện A Lưới

2,5

2

Huyện Nam Đông

2,5

3

Huyện Quảng Điền

2,5

4

Huyện Phú Lộc

3

5

Huyện Hương Thủy

3

6

Huyện Phú Vang

3

7

Huyện Hương Trà

3

8

Huyện Phong Điền

3

9

Thành phố Huế

4

c) UBND xã, phường, thị trấn

TT

ĐƠN VỊ

Tổng số xã, phường, thị trấn

Số định xuất/01 xã, phường, thị trấn

1

UBND các xã, thị trấn miền núi (theo Quyết định số: 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao - có danh sách kèm theo)

45

1,5

2

UBND các xã, phường thuộc thành phố Huế

27

2,5

3

UBND các xã, thị trấn còn lại

80

2

4. Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp: Do cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị lập hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

DANH SÁCH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN MIỀN NÚI
(Kèm theo Quyết định số: 890/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

TT

ĐƠN VỊ

I

Huyện Phong Điền: 2 xã

1

Xã Phong Xuân

2

Xã Phong Mỹ

II

Huyện Hương Trà: 5 xã

1

Xã Hương Thọ

2

Xã Bình Điền

3

Xã Hương Bình

4

Xã Hồng Tiến

5

Xã Bình Thành

III

Huyện Hương Thuỷ: 2 xã

1

Xã Dương Hoà

2

Xã Phú Sơn

IV

Huyện Phú Lộc: 3 xã, 1 thị trấn

1

Xã Lộc Hoà

2

Xã Lộc Bình

3

Xã Xuân Lộc

4

TT Lăng Cô

V

Huyện Nam Đông gồm: 10 xã, 1 thị trấn

1

Xã Hương Giang

2

Xã Hương Hoà

3

Xã Hương Hữu

4

Xã Hương Lộc

5

Xã Hương Phú

6

Xã Hương Sơn

7

Xã Thương Lộ

8

Xã Thượng Long

9

Xã Thượng Nhật

10

Xã Thượng Quảng

11

TT Khe Tre

VI

Huyện A Lưới gồm: 20 xã, 1 thị trấn

1

Xã A Đớt

2

Xã A Ngo

3

Xã A Roằng

4

Xã Bắc Sơn

5

Xã Đông Sơn

6

Xã Hồng Bắc

7

Xã Hồng Hạ

8

Xã Hồng Kim

9

Xã Hồng Quảng

10

Xã Hồng Thái

11

Xã Hồng Thượng

12

Xã Hồng Thuỷ

13

Xã Hồng Trung

14

Xã Hồng Vân

15

Xã Hương Lâm

16

Xã Hương Nguyên

17

Xã Hương Phong

18

Xã Nhâm

19

Xã Phú Vinh

20

Xã Sơn Thuỷ

21

TT A Lưới

 

Tổng cộng: 45 xã, thị trấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 890/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu890/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực01/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 890/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 890/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 890/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu890/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực01/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 890/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 890/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế