Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định 893/QĐ-UBND bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 893/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁT LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;'

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 21/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh) 07 Quyết định quy phạm pháp luật (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Công Thương; Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức soạn thảo các Quyết định trên kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

1

Quyết định

Về việc quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III/2014

2

Quyết định

Ban hành quy định về chế độ chính sách ưu đãi, khuyến khích về giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2014

3

Quyết định

Ban hành quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2014

4

Quyết định

Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh về việc xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (nội dung không còn phù hợp)

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2014

5

Quyết định

Bãi bỏ Chỉ thị số 38/CT-UB ngày 28/7/1997 của UBND tỉnh về tăng cường chống buôn lậu hàng hóa, vật tư trên địa bàn tỉnh (văn bản nguồn hết hiệu lực)

Sở Công Thương

Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Sở KHCN, Công an tỉnh

Quý IV/2014

6

Quyết định

Bãi bỏ Chỉ thị số 22/2001/CT-UB ngày 9/8/2001 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (không còn phù hợp).

S Công Thương

Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Sở KHCN, Công an tỉnh

Quý IV/2014

7

Quyết định

Ban hành quy trình đổi mới việc công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2014

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị được bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014 là 07 Quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 893/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 893/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu893/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành06/05/2014
       Ngày hiệu lực06/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 893/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 893/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước

        • 06/05/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/05/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực