Quyết định 90/2006/QĐ-BNN

Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ 90/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ « Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam theo yêu cầu chất lượng.

2. Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 01/2006/QĐ-BNN ngày 06/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về «Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam » 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vào Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2006/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90/2006/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2006
Ngày hiệu lực02/11/2006
Ngày công báo18/10/2006
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2006/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu90/2006/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành02/10/2006
       Ngày hiệu lực02/11/2006
       Ngày công báo18/10/2006
       Số công báoTừ số 29 đến số 30
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/2006/QĐ-BNN Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam